Gevolgen van klimaatverandering

De laatste jaren wordt er veel gesproken over klimaatverandering. Niet iedereen maakt zich er druk over, maar het zal niemand ontgaan dat de zomers droger en warmer zijn. Sommige mensen zijn er blij mee. Eindelijk tropische temperaturen in ons koude kikkerlandje. Maar wetenschappers zien het somber in. Wat zijn nu precies de gevolgen van de klimaatverandering en wat voelen wij daarvan? Moeten we bijvoorbeeld allemaal zonnepanelen huren om de klimaatverandering tegen te gaan?

Waarom stijgt de temperatuur?

Om iets te begrijpen over de temperatuurstijging, is het goed om onderscheid te maken tussen een natuurlijk broeikaseffect en een versterkt broeikaseffect. Van nature komen er broeikasgassen in de atmosfeer voor, zoals CO2 en waterdamp. Deze broeikasgassen houden de warmte van de zon gedeeltelijk vast. Zonder deze gassen zou het dus veel kouder zijn op de aarde. Sinds de industriële revolutie is er sprake van een versterkt broeikaseffect. Op grote schaal worden er fossiele brandstoffen, zoals olie, kolen en gas verbrand. Ook het kappen van bossen voor landbouwgrond en het droogleggen van veengebieden dragen hieraan bij. Hierdoor is er extra CO2-uitstoot, waardoor de aarde snel opwarmt.

Maatregelen om temperatuurstijging te beperken

Er wordt dus meer warmte vastgehouden door een hogere CO2-uitstoot. Hierdoor stijgt de temperatuur op aarde. In ongeveer anderhalve eeuw is de temperatuur al meetbaar gestegen. Er zijn drastische maatregelen nodig om de wereldwijde CO2-uitstoot in 2050 te verlagen. Lukt dat, dan zal de temperatuurstijging tot 1,5 à 2 graden beperkt blijven.

Gevolgen warmere temperatuur

Helaas ziet nog niet iedereen de ernst van de temperatuurstijging in. Een deel van de bevolking ervaart de hogere temperaturen juist als prettig. De gevolgen zijn echter ernstig. Hier een aantal gevolgen van een hogere temperatuurstijging op de langere termijn:

  • Zeespiegel stijgt: dit leidt tot meer overstromingen
  • Voedseltekorten in landen waar het droger wordt, met als gevolg honger en ondervoeding
  • Te weinig drinkwater en water voor irrigatie
  • Afname van diersoorten en plantensoorten
  • Meer bosbranden en woestijnen
  • Meer kans op hittegolven die ook langer van duur zijn

Wat kan je er zelf aan doen?

De grootste veroorzaker van de toename van de CO2-uitstoot is de mens. Dat betekent dat wij als mensen ook iets moeten veranderen om de uitstoot te beperken. Het liefst natuurlijk als hele wereld, maar het is ook belangrijk dat ieder individu zijn eigen steentje probeert bij te dragen. Eén van de belangrijkste stappen die je zelf kunt ondernemen, is je huis verduurzamen. Zorg voor een goede isolatie en maak gebruik van groene energie. Of liever nog, maak gebruik van zonnepanelen en een warmtepomp. Het kan gaan om kleine dingen. Pak een keer de fiets als het mogelijk is en anders liever de trein of bus. En eet bijvoorbeeld ook een dag minder vlees in de week.