Terneuzen

In Terneuzen zijn er nu 4 webcams online. 2 webcams met de nieuwe sluis in beeld zijn van multraschip en wij zijn zeer dankbaar dat wij die beelden mogen tonen op onze website.

Ook is er een webcam online op deze site met beeld van de haven van Paal, gelegen vlakbij de Westerschelde en het natuurgebied het Verdronken land van Saeftinghe..