Roodeschool

In Roodeschool hebben we een webcam geplaatst bij weerman Jannes Wiersema.